برندینگ شخصی

برندینگ شخصی

راهبردی اثرگذار و جادویی برای  رهبران و مدیران شرکتها و کسب و کارها

چند سئوال ساده :

آیا کسی را می شناسید که مایکروسافت  را بشناسد ولی بیل گیتس را خیر ؟

آیا می توانید افول  کمپانی اَپل  پس از مرگ استیو جابز  را منکر شوید ؟

نام های بزرگ همواره فرصتهایی طلایی برای خلق برندهای بزرگ ایجاد می کنند . این فرصت  را از خود و سازمان خود دریغ نکنید  .

اینکه چگونه راهبرد برندینگ شخصی می تواند به یک راهبرد توانمندسازی در حوزه کسب و کار شما تبدیل شود را می توانید بیازمایید ! تماس شما فرصتی مغتنم برای من جهت معرفی این راهبرد خواهد بود.